Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Na 10. jesenskem bazarju razglašeni rezultati akcije Naj travnik v Krajinskem parku Goričko 2015

V soboto, 17.10.2015, je na gradu Grad potekal že 10. jesenski bazar, na katerem so je s svojimi izdelki predstavilo več kot 30 rokodelcev in ponudnikov domače obrti. V sklopu prireditve je potekala tudi osrednja slovesnost, na kateri je Javni zavod Krajinski park Goričko razglasil tudi rezultate akcij Naj sadovnjak in Naj travnik v Krajinskem parku Goričko za leto 2015 ter podelil naziv "Skrbnik narave" tistim posameznikom, ki s svojim ravnanjem in delom prispevajo k ohranjanju predvsem redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.

Akcija Naj travnik v Krajinskem parku Goričko je letos potekala v okviru projekta Gorički travniki. V mesecu maju in juniju sta člana strokovne komisije,  Zita Flisar-Novak iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije-zavod Murska Sobota in Gregor Domanjko iz Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ocenila travnike 10 lastnikov. Ti imajo svoje travnike v Kruplivniku, Gradu, Vidoncih, Gornjih Petrovcih, Lucovi, Čepincih, Šalovcih, Prosenjakovcih in Kobilju. Kriteriji po katerih sta ovrednotila ter izbrala Naj travnik so bili naslednji: število različnih vrst rastlin na travniku, število redkih ali zavarovanih rastlinskih vrst, prisotnost krajinskih členov, kot so mejice in drevesa, število in čas košnje v lanskem letu, vrsta kosilnice, uporaba gnojil na travniku, vrsta spravila krme iz travnika in vključenost travnika v ukrepe Kmetijsko okoljske in podnebno okoljske politike

Namen izbora je bil opozoriti lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov ter jih spodbuditi, da še naprej rabijo in ohranjajo ekstenzivno gojene travnike, ki so življenjsko pomembni za redke in ogrožene živalske ter rastlinske vrste na Goričkem, obenem pa nagraditi tiste, ki sledijo tem ciljem in rabijo (kosijo) travnike v skladu z dobro kmetijsko prakso.

Tretje mesto je zasedel travnik v lasti Alojza Graha iz Gornjih Petrovcev. Na njegovem travniku bilo ob ocenjevanju popisanih16 vrst rastlin, ki kažejo na naravi prijazno košnjo in ekstenzivno rabo. Na različnih travniških rastlinah se hrani večje število opraševalcev kulturnih rastlin, kot so domače in divje čebele ter čmrlji. Alojz Grah z družino travnik kosi 2 krat letno s strižno kosilnico, ki med košnjo najmanj poškoduje živa bitja v travi. Krmo dajejo v podolgovate bale, ki jih polagajo živini. Travniku dodatno vrednost daje visokodebelni sadovnjak na njem, ki družini nudi jabolka in hruške, v duplih dreves pa živijo velike sinice, plavčki in smrdokavra.

Drugo mesto je zasedel  travnik v lasti Štefana Turnerja in v upravljanju Elise Horvat iz Sela. Elisa Horvat in Štefan Turner sta letos prvič sodelovala pri akciji Naj travnik in takoj uspela s travnikom doseči drugo največje število točk. Oba z velikim zanosom in prilagojenim režimom košnje, na izbranem travniku varujeta zavarovano ter vedno bolj redko vrsto rastline na Goričkem,  rumeno maslenico. Na istem travniku lahko občudujemo še sibirsko peruniko in deltasti klinček. Košnja poteka v času, ko večina travniških vrst rastlin osemeni, metulji in ptice pa imajo dovolj časa, da na in ob travniku lahko zaključijo razvojni krog oz speljejo mladiče. Elisa Horvat je med sodelujočimi edina, ki kmetuje na ekološki način.

Zmagovalec letošnjega izbora za Naj travnik v Krajinskem parku Goričko je travnik v lasti Ane Gašpar iz Čepincev, ki je bil med vsemi ocenjenimi travniki najbolj vrstno pester s travniškimi rastlinami. Na travniku rastejo stare sadne sorte jabolk, ki bodo v prihodnosti predstavljale življenjski prostor redkim in ogroženim vrstam ptic, kot sta smrdokavra in veliki skovik. Gašparjevi travnika ne kosijo z rotacijsko, temveč s strižno kosilnico in ga ne gnojijo, s čimer ne zmanjšuje vrstne pestrosti na travniku. Od letos so vključeni v kmetijsko okoljska podnebna plačila, namenjene varovanju metuljev. Družina Gašpar je med nagrajenci edina, ki v akciji Naj travnik sodeluje že od samega začetka.

Pripravila: M. Podletnik, JZ KPG

Zbrane je pozdravila direktorica JZ KPG Stanislava Dešnik (foto: M. Podletnik)
Zbrane je pozdravila direktorica JZ KPG Stanislava Dešnik (foto: M. Podletnik)
Gregor Domanjko, vodja akcije Naj travnik je predstavil akcijo in kriterije ocenjevanja (foto: M. Podletnik)
Gregor Domanjko, vodja akcije Naj travnik je predstavil akcijo in kriterije ocenjevanja (foto: M. Podletnik)
Zbrana množica (foto: M. Podletnik)
Zbrana množica (foto: M. Podletnik)
3. mesto v akciji Naj travnik je zasedel g. Alojz Grah iz Gornjih Petrovcev (foto: M. Podletnik)
3. mesto v akciji Naj travnik je zasedel g. Alojz Grah iz Gornjih Petrovcev (foto: M. Podletnik)
Naj travnik v Krajinskem parku Goričko je v letu 2015 imel g. Karel Gašpar iz Čepincev (foto: M. Podletnik)
Naj travnik v Krajinskem parku Goričko je v letu 2015 imel g. Karel Gašpar iz Čepincev (foto: M. Podletnik)
Nagrajenci in sodelujoči v akcijah Naj sadovnjak in Naj travnik ter prejemniki naziva Skrbnik narave (foto: M. Podletniki)
Nagrajenci in sodelujoči v akcijah Naj sadovnjak in Naj travnik ter prejemniki naziva Skrbnik narave (foto: M. Podletniki)