Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Dejavnosti

Glavne dejavnosti projekta Gorički travniki so:

1.Košnja in revitalizacija 60 ha travnikov

S košnjo in odstranitvijo tujerodnih invazivnih vrst ter lesne biomase bomo izboljšali stanje ohranjenosti treh Natura 2000 travniških habitatnim tipom in posledično s tem izboljšali življenjske pogoje za 4 ciljne vrste ptic in 3 ciljne vrste dnevnih metuljev.

2. Spravilo biomase s pokošenih travnikov in predelava biomase

S spravilom biomase s pokošenih travnikov se bo dodatno izboljšalo ohranitveno stanje travnikov. Biomasa, ki ne bo primerna za krmo živali, bo predelana v kompost.

3. Monitoring 4 kvalifikacijskih vrst ptic Natura 2000 v neznanem stanju ohranjenosti

DOPPS bo opravil monitoring 4 Natura 2000 vrst ptic za Goričko, katerih stanje ohranjenosti je neznano. Ti popisi bodo podali oceno stanja ohranjenosti vrst na Goričkem, hkrati pa bodo spoznanja na podlagi popisov izhodišča za varstvo teh vrst.

4. Raziskava prehranjevališč velikega skovika z GPS telemetrijo

Prav tako bo DOPPS opravil raziskavo prehranjevališč velikega skovika, še ene Natura 2000 vrste. Informacije o prehranjevalnih mestih bodo pridobljene s pomočjo GPS telemetrije in na podlagi ugotovljenih spoznanj, podanih v poročilu, bo  varstvo vrste v prihodnje bolj učinkovito.

5. Kvalitativna opredelitev izhodiščnega stanja travnikov na območij varstvenih ukrepov na terenu

Strokovnjaki botanike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko bodo vzpostavili digitalno bazo podatkov za spremljanje učinkov varstvenih ukrepov na travnikih, ki so v neugodnem stanju ohranjenosti. Tako bomo lahko spremljali spremembe vegetacije Natura 2000 travniških habitatnih tipov kot tudi spremljali vpliv načina rabe (košnje) na travnike.

6. Terensko upravljanje projekta

JZ KPG in KGZ bosta zagotovila dolgoročno ohranjanje Natura 2000 travnikov z nagovarjanjem lastnikov k vključitvi v naravovarstvene ukrepe KOPOP 2015-2020. Naš cilj je vključitev novih 20 ha travnikov v ukrepe KOPOP.

7. Informiranje in ozaveščanje ključnih deležnikov

Dolgoročno bomo travnike ohranili le z informiranjem in ozaveščanjem ključnih deležnikov o pomenu travnikov. V ta namen bomo pripravili številna predavanja, predstavitve in naravoslovne dneve za otroke, kmete in lastnike travnikov kot tudi za vse, ki jih ta tematika zanima.