Travniki - Krajinski park Goričko EEA Grants Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Projektno območje

Projekt izvajamo na območju Natura 2000 Goričko, ki je hkrati tudi območje Krajinskega parka Goričko. Ta del Slovenije namreč v preteklosti ni doživel grobih in razsenih sprememb, temveč se je ohranila mozaična kulturna krajina, kot jo je s svojim delom ustvaril človek. V kombinaciji posebnih geoloških in podnebnih razmer, se je na Goričkem razvil pester svet habitatov in življenja v njih. 

Preplet travnikov, njiv,voda, gozda, vinogradov in visokodebelnih sadovnjakov, kmetij, zaselkov in strnjenjih vasi, je s svojo pestrostjo dal dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam, pri čemer so mnoge med njimi so redke in ogrožene v Evropi.


Na Goričkem je bilo doslej opaženih 174 vrst ptic, nekatere med njimi lahko najdemo le še v nekaj drugih delih države. Po cvetočih travnikih se spreletavajo številni metulji, ki so bili pregledani v letih 2011 in 2012, ko je bilo na Goričkem opaženih nekaj več kot kot 90 vrst dnevnih metuljev. Od 15 vrst dvoživk kot jih živi na Goričkem, številne žabe regljajo v vaških mlakah.

Krajinski park Goričko je zavarovano območje narave po Zakonu o ohranjanjau narave in ga je vlada Republike Slovenije razglasila 9. oktobra leta 2003 z uredbo. Goričko je največji krajinski park v Sloveniji in ga upravlja Javni zavod Krajinski park Goričko s sedežem v največjem gradu pri Gradu.

Območje evropsko varovane narave, tako imenovano območje Nature 2000, zajema skoraj celotno območje Krajinskega parka Goričko in nekaj več ter seže čez državno mejo na avstrijsko Štajersko in na madžarsko železno in Zalsko županijo. Narava se preko Kučnice in Ledave povezuje z obsežnim območjem Nature 2000 ob reki Muri

Slovenija in Goričko na zemljevidu Evrope.

(foto:M.Podletnik)
(foto:M.Podletnik)
Gorički mozaik (foto: S. Dešnik, 2012)
Gorički mozaik (foto: S. Dešnik, 2012)
grad pri Gradu (foto: S. Dešnik, 2005)
grad pri Gradu (foto: S. Dešnik, 2005)