Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Metulji

Metulji mokrotnih travnikov

V dolinah po Goričkem najdemo bujne ekstenzivne vlažne travnike, ki jih v pozno spomladanskem času obarvajo sibirske perunike in rumene maslenice. Na njih poleti zacveti še moder močvirski svišč. Ta je izredno pomemben za  redkega metulja sviščevega mravljiščarja (Phengaris alcon), katerega gosenice se hranijo s to rastlino. Na nižinskih ekstenzivnih travnikih z zdravilno strašnico lahko od konca junija do konca avgusta najdemo strašničnega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (Phengaris nausithous). Gosenice teh dveh vrst se prehranjujejo z zdravilno strašnico, zato je ohranjanje teh travnikov nujno. Gosenice se čez čas sicer odplazijo na tla, kjer z vonjem privabijo delavke določenih vrst mravelj. Te jih nato odnesejo v mravljišče, kjer se gosenice pričnejo hraniti z zarodom mravelj. Ko se razvije, se najprej zabubi in nato kot metulj hitro pobegne iz mravljišča. Travniški postavnež (Euphydya aurinia) je še eden izmed redkih metuljev vlažnih travnikov in katerega gosenice se prehranjujejo s travniško izjevko (Succisa pratensis). Na vlažnih travnikih se spreletavajo tudi močvirski (Lycaena dispar) in škrlatni cekinček (Lycaena hippothoe) in močvirski livadar (Brenthis ino) (povzeto po Sáfián in Szentirmail 2012).

Metulji suhih travnikov 

Na pobočjih dolin in po vrhovih gričev najdemo suhe travnike, na nekaterih izmed njih so se zaradi paše v preteklosti razvile združbe z volkom (Nardus stricta). Ti cvetoči travniki so odlično življensko okolje za dnevne metulje kot sta lastovičar (Papilio machaon)in šetrajev sleparček (Pseudophilotes schiffermuelleri). Materina dušica, dišavnica suhih travnikov je hranilna rastlina za gosenice redkega in zavarovanega velikega mravljiščarja (Maculinea arion) (povzeto po Sáfián in Szentirmail 2012).

Strašnični mravljiščar (foto: K.Malačič)
Strašnični mravljiščar (foto: K.Malačič)
Temni mravljiščar (foto: K.Malačič)
Temni mravljiščar (foto: K.Malačič)
Travniški postavnež (foto: K.Malačič)
Travniški postavnež (foto: K.Malačič)
Cekinček (foto: K.Malačič)
Cekinček (foto: K.Malačič)
(foto:M.Podletnik)
(foto:M.Podletnik)
(foto:M.Podletnik)
(foto:M.Podletnik)
Pisanček (foto:M.Podletnik)
Pisanček (foto:M.Podletnik)
Mali koprivar (foto:M.Podletnik)
Mali koprivar (foto:M.Podletnik)