Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Cilji projekta

Cilji projekta so:

1. Izboljšati stanje ohranjenosti 4 ciljnih vrst ptic:

Smrdokavre Upupa epops, prepelice Coturnix coturnix, bičje trstnice Acrocephalus schoenobaenus, rjavega srakoperja Lanius collurio 

 

2. Izboljšati stanje ohranjenosti 3 ciljnih vrst dnevnih metuljev:

Strašničnega mravljiščarja Phengaris teleius, temnega mravljiščarja Phengaris nausithous, travniškega postavneža Euphydryas aurinia

 

3. Izboljšati stanje ohranjenosti 3 ciljnih vrst travniških habitatnih tipov:

Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk), Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh (Molinion caeruleae), Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis