Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Gradiva

V rubriki Gradiva objavljamo vsa stokovna gradiva, ki so nastala v okviru projekta Gorički travniki na podlagi monitoringov, popisov in strokovnih študij. Objavljamo tudi ostala gradiva, ki so nastala v projektu - novičnika in predstavitve. Vsa gradiva so dostopna preko povezav na dnu strani. 

POROČILA MONITORINGOV IN RAZISKAV

Verovnik, R.: Ekološka raziskava nekaterih vrst metuljev in učinkov KOP-MET ukrepov na Goričkem v letu 2015_za JZ KPG, 2015.

 

 

Poročilo monitoringa smrdokavre (Upupa epops) na območju Natura 2000 Goričko_DOPPS, 2015.

 

Poročilo monitoringa prepelice (Coturnix coturnix) na območju Natura 2000 Goričko_DOPPS, 2015.

  

Poročilo monitoringa bičje trstnice (Acrocephalus schoenobaenus) na območju Natura 2000 Goričko_DOPPS, 2015.

 

Poročilo monitoringa rjavega srakoprja (Lanius collurio) na območju Natura 2000 Goričko_DOPPS, 2015.

   

Poročilo o pregledu gnezdilnic za velikega skovika (Otus scops) v letu 2015_DOPPS, 2015.

 

Poročilo o prehranjevališčih velikega skovika z metodo GPS telemetrije_DOPPS, 2016.

  Poročilo o označenih pticah za ARSO_DOPPS, 2016.  

 

Poročilo monitoringa smrdokavre v letu 2016_DOPPS, 2016.

 

Poročilo o značilnostih parcel travnikov vključenih v varstvene ukrepe_FNM, 2016.

 

Poročilo o rezultatih raziskave Ugotavljanje ključnih deležnikov, ki soglašajo z varstvenimi ukrepi na območju Natura 2000 Goričko_FNM, 2016.

 

Poročilo "Ugotavljanje in spremljanje stanja dveh NATURA 2000 habitatnih tipov ekstenzivnih travišč: 6210 (*) in 6510_FNM,2016.

 

NOVIČNIK projekta Gorički travniki

Novičnik Gorički travniki št. 1, november 2015.

 

 Novičnik Gorički travniki št. 2, marec 2016.

 

 

 

GRADIVA ZA JAVNOST IN ŠOLE - GORIČKI TRAVNIKI: JZ KP GORIČKO, 2015.

Projekt Gorički travniki_Varstveni ukrepi_JZ KPG, 2015.

  

Gradiva za šole - Travniške ptice_JZ KPG, 2015.

 

Gradiva za šole - Natura 2000 travniki_JZ KPG, 2015.

 

 

PREDSTAVITVE - GORIČKI TRAVNIKI: JZ KP GORIČKO, KGZS - ZAVOD M. SOBOTA, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO, 2015-2016.

Naravi prijazna raba travnikov na območju Natura 2000 Goričko - ekosistemske storitve travnikov, območja Natura 2000 in priložnosti za trajnostni razvoj_Mojca PODLETNIK, JZ KP Goričko, 2016.

  

Naravi prijazna raba travnikov na območju Natura 2000 Goričko - zmanjševanje vpliva erozije in podnebnih sprememb in KOPOP ukrepi_Zita FLISAR NOVAK, KGZS-zavod M.Sobota, 2016.

Raznolikost travnikov na Goričkem_Branko BAKAN, FNM, 2016.

 

Naravi prijazna raba travnikov_Kristjan MALAČIČ, JZ KPG, 2015.

<iframe width="525" height="197" src="//e.issuu.com/embed.html#23234417/39506133" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 

PLAKAT - Vrste območja Natura 2000 Goričko_JZ KPG, 2015.

 

Priponke