Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

KOPOP ukrepi 2015-2020

Kmetijsko okoljska podnebna plačila so namenjena spodbujanju in ohranjanju nadstandardne kmetijske prakse, ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, vodnih virov ter se prilagajajo podnebnim spremembam.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 je objavljena v Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015 in jo najdete tukaj.

Za vstop v ukrep mora kmetijsko gospodarstvo (KMG) izpolnjevati pogoje upravičenosti:

obsegati mora najmanj 1 ha kmetijskih površin;

vpisano mora biti v register kmetijskih gospodarstev (RKG);

nosilec KMG mora imeti opravljen 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin;

izdelan mora imeti program aktivnosti kmetijskega gospodarstva.