Travniki - Krajinski park GoriÄŤko EEA Grants SluĹľba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Domov / Home  Slovenski  English
dokumenti/bannerji/2015/6/2_banner2_travnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/3_banner3_pokrajina.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/4_banner4.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/9_DSC_0263_1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/10_banner1.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/11_banner2.jpgdokumenti/bannerji/2015/6/17_DSC_0126_2.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/18_DSC_0240_M.Podletnik.jpgdokumenti/bannerji/2015/7/22_banner7.jpg

Pričetek košnje in obnove travnikov v letu 2016

V maju 2016 smo pričeli s košnjo in obnovo dodatnih 20 hektarjev opuščenih travnikov. Z varstvenimi ukrepi kot so košnja, odstranitev tujerodnih rastlin in lesne zarasti ter odstranitvijo odkošene biomase bomo izboljšali stanje ohranjenosti travniških površin in izboljšali življenjske pogoje za travniške metulje in ptice. Kot že lansko leto, smo najprej pričeli s košnjo površin z zdravilno strašnico. Košnjo v maju je sicer malo oteževalo slabo vreme, saj so številni travniki prevlažni za košnjo. 

Izvedbo varstvenih ukrepov si je 30. maja ogledala tudi ekipa RTV SLO, ki je projekt predstavila v kratkem prispevku. 

Košnja večinoma poteka s strižno koso©Gregor Domanjko
Košnja večinoma poteka s strižno koso©Gregor Domanjko
Košnja večinoma poteka s strižno koso©Gregor Domanjko
Košnja večinoma poteka s strižno koso©Gregor Domanjko
Zdravilno strašnico prerašča zlata rozga©Gregor Domanjko
Zdravilno strašnico prerašča zlata rozga©Gregor Domanjko
Okoli dreves se kosi z diskastimi kosilnicami©Gregor Domanjko
Okoli dreves se kosi z diskastimi kosilnicami©Gregor Domanjko
Košnjo je posnela ekipa RTV SLO©Gregor Domanjko
Košnjo je posnela ekipa RTV SLO©Gregor Domanjko
Pokošen travnik©Gregor Domanjko
Pokošen travnik©Gregor Domanjko
©Gregor Domanjko
©Gregor Domanjko